Bot Bouwgroep
K.P.C. de Bazelweg 2
Postbus 15, 1700 AA Heerhugowaard
072-5752700

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De ideale bouwpartij voor uw CPO-woningen

Naast het bouwen in opdracht en eigen ontwikkeling zijn wij steeds vaker betrokken bij zelfbouwgroepen, ook wel CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) initiatieven genoemd. Het initiatief ligt dan bij één of meerdere personen die een bepaalde woonwens voor ogen hebben, met of nog zonder een beschikbare locatie.

Samenwerking

Bot Bouwgroep heeft alle elementen in huis om uw droomwoning te realiseren. Het bouwtraject wordt van begin tot einde gefaciliteerd door een hecht team van onderaannemers en leveranciers, onder leiding van de deskundige medewerkers van Bot Bouwgroep. Doordat deze partijen optimaal op elkaar zijn ingespeeld kunnen wij een scherpe prijs bieden tegen een kwalitatief hoogwaardig product.

Achtervang

Vaak is de achtervang van woningen een probleem bij CPO’s. Bij start bouw wilt het weleens voorkomen dat er nog een aantal woningen onverkocht zijn. Op dat moment kan Bot Bouwgroep optreden als achtervangpartij en het risico van de onverkochte woningen op zich nemen.

Voorfinanciering

Om een CPO-project te kunnen starten, dienen zogenaamde voorbereidingskosten gemaakt te worden alvorens de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden en dus gestart kan worden met de bouw. Het is voor CPO-groepen nog steeds lastig om bij banken aan te kloppen voor een dergelijke lening voor deze voorbereidingskosten. Bot Bouwgroep kan hierin een rol betekenen in de vorm van voorfinanciering van deze voorbereidingskosten.

Referenties

Bot Bouwgroep heeft inmiddels ruime ervaring met de bouw en begeleiding van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voorbeelden hiervan zijn projecten als De Rede Amsterdam, ELTA Amsterdam, Urban Lofts Hoorn en Urban Garden Amsterdam.

Voor een geheel vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Niels van Doorn,
bereikbaar via 072 – 5752700.