Bot Bouwgroep
K.P.C. de Bazelweg 2
Postbus 15, 1700 AA Heerhugowaard
072-5752700

Verzoek tot herstel

Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen worden verkocht onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.

Voordat u uw verzoek indient, adviseren wij u zelf te beoordelen of uw probleem onder de afgegeven garantie valt.

Wanneer blijkt dat aan uw verzoek tot herstel geen schending van de garantienorm of een schending van de wettelijke- en of contractuele aansprakelijkheid ten grondslag ligt, zijn wij gerechtigd u een vergoeding voor inspectie in rekening te brengen.

In het algemeen geldt dat u slechts garantie op een onderdeel heeft, als u dit onderdeel heeft onderhouden conform de u bij oplevering aangereikte adviezen. Schades als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage vallen uiteraard niet onder de garantie.

Nadrukkelijk wijzen wij u er op dat er door derden geen aanpassingen aan de installaties mogen worden gedaan. Hierdoor vervalt mogelijk de garantie.

Valt uw probleem onder de garantieregeling, dan kunt u een verzoek tot herstel indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen. U ontvangt van de afdeling Nazorg een reactie op uw melding.

Verzoek tot herstel