Bot Bouwgroep
K.P.C. de Bazelweg 2
Postbus 15, 1700 AA Heerhugowaard
072-5752700

Nazorg koopwoningen

Wij streven er voortdurend naar om producten af te leveren met topkwaliteit. Daarnaast steken wij veel energie in een goede voorlichting over het gebruik en onderhoud van uw woning. Wij proberen er in de eerste plaats voor te zorgen dat u tevreden bent.

Iedere door ons gebouwde woning wordt tijdens de oplevering zorgvuldig met u nagelopen, waarbij mogelijke tekortkomingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering gaat de onderhoudsperiode in. Gedurende deze periode worden de bij oplevering geconstateerde gebreken door het projectteam verholpen, alsmede gebreken die nog tijdens deze periode aan het licht komen door ingebruikname van uw woning. Dit moeten dan wel zaken zijn, die redelijkerwijze bij de oplevering niet waarneembaar waren. Mocht zich na deze periode een probleem voordoen dan kunt u hieronder een verzoek tot herstel indienen.

Voor spoedeisende zaken is onze afdeling Nazorg tijdens werkuren tevens telefonisch bereikbaar op
072-5752700. Buiten werktijd mag u zich in sommige gevallen rechtstreeks wenden tot onze installateurs. Raadpleegt u hiervoor uw oplevergids.

Bij oplevering ontving u van ons een usb-stick met adviezen voor het gebruik en onderhoud van uw woning. Leest u deze aandachtig door. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u hieronder een verzoek om informatie indienen.

Verzoek om informatie